www.iaw.nl

internetadressenwijzer

Wordt uw website gevonden? Hier uw website?

Link aanmelden / website toevoegen

Plaats gratis uw website bij de links op deze wijzer.
Uw website dient wel branchegerelateerd te zijn. Klik hier.

Museum

Een museum is een permanente instelling, zonder winstbejag, ten dienste van de gemeenschap en van haar ontwikkeling. Een museum is toegankelijk voor het publiek, die de materiële en immateriële getuigenissen van de mens en zijn omgeving verzamelt, bewaart, onderzoekt en tentoonstelt. Een museum verstrekt hierover meer informatie voor studie, educatie en recreatie.

Er zijn vele soorten en maten musea. Variërend van internationaal befaamde tot lokale musea met een beperkte opzet en collectie. De belangrijkste musea van Nederland zijn de rijksmusea. Er zijn of waren in totaal negentien rijksmusea in Nederland. Enkele musea hebben deze status inmiddels verloren. In 2011 wordt een nieuw rijksmuseum toegevoegd: het Nationaal Historisch Museum in Arnhem.

Een museum heeft meestal een eigen collectie. Dit zijn meestal de objecten die steeds te zien zijn. Meestal zijn de museumstukken uniek en waardevol. Schilderijen, beeldhouwwerken of archeologische vondsten zijn hier voorbeelden van. Veel musea hebben daarnaast zalen voor wisseltentoonstellingen. Wisseltentoonstellingen zijn soms ook reizende tentoonstellingen met meesterwerken of andere objecten die achtereenvolgens in meerdere musea getoond worden.

Beste Links

Nederlands Stripmuseum Groningen Nederlands Stripmuseum Groningen
In Het Nederlands Stripmuseum Groningen maak je kennis met bekende Nederlandse striphelden als Eric de Noorman, Agent 327 en Ollie B. Bommel   Website

Veenkoloniaal Museum. Veenkoloniaal Museum.
Het Veenkoloniaal Museum onderscheidt zich ten opzichte van andere musea met haar eigen vaste tentoonstellingen namelijk: Archeologie van de Veenkoloniën, gericht op het Mesolithicum, de unieke 19e eeuwse Veenkoloniale Zeevaart, gericht op de vaart naar de Oostzee...   Website

Meer Links

Textile Research Centre Textile Research Centre
De Stichting Textile Research Centre (TRC) is in 1991 opgericht met het specifieke doel om de studie en presentatie te stimuleren van textiel en kleding in verhouding tot de identiteit van de producent en gebruiker...
http://www.trc-leiden.nl

Museum.videobekijken.nl Museum.videobekijken.nl
Naar welk museum gaat U! Een bezoek aan een museum begint hier op museum.videobekijken.nl Wij hebben voor u de gegevens van alle Nederlandse musea verzameld, adresgegevens, entree prijzen, wel...
http://museum.videobekijken.nl

Museum De Speeltoren Museum De Speeltoren
Museum De Speeltoren toont de oude en meer recente geschiedenis van Monnickendam en Waterland. Van archeologische vondsten uit de bloeiperiode tot de visrokerijen die het stadje nu haar faam bezorgen...
http://www.despeeltoren.nl

Beeld en Geluid Beeld en Geluid
Beeld en Geluid beheert 70% van het Nederlandse audiovisuele erfgoed. Onze collecties omvatten meer dan 700.000 uur radio, televisie, film en muziek en groeien nog iedere dag. We zijn daarmee één van de grootste...
http://experience.beeldengeluid.nl

Voetbal Experience Middelburg Voetbal Experience Middelburg
Voetbal Experience, dé voetbal attractie van Nederland. Voetbal Experience is uniek in de wereld en geeft urenlang plezier voor de hele familie
http://www.voetbalexperience.nl

Hollands Kaasmuseum Hollands Kaasmuseum
Het Hollands Kaasmuseum is gevestigd in het hartje van de kaasstad Alkmaar in het monumentale Waaggebouw. Het museum toont de bereiding van zuivelproducten door de eeuwen heen, de handel en het leven op het...
http://www.kaasmuseum.nl

Hunebedcentrum Hunebedcentrum
Het Hunebedcentrum in Borger op de Drentse Hondsrug zet u op het spoor naar de prehistorie. Naar de tijd dat de eerste boeren zich in Drenthe vestigden. Deze boeren bouwden de indrukwekkende stenen grafmonumenten...
http://www.hunebedcentrum.nl

Museum Catharijneconvent Utrecht Museum Catharijneconvent Utrecht
Geschiedenis van het Catharijneconvent Het museum is gehuisvest in een middeleeuws gebouw in het oude stadscentrum van Utrecht. In de 15e eeuw bouwden de karmelieten op de huidige locatie een klooster, genoemd...
http://www.catharijneconvent.nl

Maritiem Museum Rotterdam Maritiem Museum Rotterdam
Het Maritiem Museum Rotterdam wil een breed publiek bewust maken van de invloed van deze maritieme wereld vanuit het verleden, heden én toekomst op het leven van alledag van iedereen. Het museum beheert een unieke...
http://www.maritiemmuseum.nl

Joods Historisch Museum Joods Historisch Museum
De Stichting Joods Historisch Museum werd op 23 mei 1930 opgericht met als doel: het verzamelen en tentoonstellen van datgene, hetwelk een beeld geeft van het joodsche leven in het algemeen en het Nederlandsche...
http://www.jhm.nl

Kröller-Müller Museum Kröller-Müller Museum
Het Kröller-Müller Museum is genoemd naar Helene Kröller-Müller (1869-1939). Helene Kröller-Müller verzamelt met hulp van haar adviseur H.P. Bremmer bijna 11.500 kunstobjecten. De aankopen worden...
http://www.kmm.nl

Cobra Museum Cobra Museum
Cobra veroorzaakte in Nederland een revolutie; een doorbraak in de moderne kunst die tot op de dag van vandaag doorwerkt in kunstopvattingen en kunstuitingen. Het Cobra Museum voor Moderne Kunst Amstelveen...
http://www.cobra-museum.nl

Van Gogh Museum Van Gogh Museum
Het Van Gogh Museum is een jong museum, geopend in 1973. Sindsdien is het uitgegroeid tot een van de meest vooraanstaande en populaire musea ter wereld. Het heeft zijn reputatie te danken aan zijn unieke verzameling...
http://www.vangoghmuseum.nl

Museum Flehite Museum Flehite
Museum Flehite is het historische museum voor Amersfoort en Eemland. Museum Flehite maakt met het Armando Museum, Kunsthal KAdE, het Mondriaanhuis en het KAdE Architectuurcentrum deel uit van de Stichting...
http://www.museumflehite.nl

Centraal Museum Centraal Museum
Op 5 september 1838 opent de Utrechtse burgemeester Van Asch van Wijk een tentoonstellingsruimte van vier kamers op de bovenste verdieping van het Utrechtse stadhuis. Voor een kwartje per persoon kan het Utrechtse...
http://www.centraalmuseum.nl

Hortus Haren Hortus Haren
De Hortus Haren is een van de oudste botanische tuinen van Nederland. Geschiedenis Op 22 juni 1626 kocht de Groninger botanicus-hovenier-apotheker Hendrick Munting (1583-1658) een lapje grond aan...
http://www.hortusharen.nl

Freylemaborg Slochteren Freylemaborg Slochteren
De Fraeylemaborg is gelegen op een landgoed van ruim 23 hectare. Het borggebouw ontstond meer dan zeven eeuwen geleden en kreeg aan het eind van de 18de eeuw haar huidige uiterlijk. Het park, deels naar ontwerp...
http://www.fraeylemaborg.nl

Vesting Bourtange Vesting Bourtange
Vlakbij de Duitse grens, in het prachtige Westerwolde (Zuid-Oost Groningen), ligt de vesting Bourtange. Een uniek historisch verdedigingswerk dat zijn gelijke niet kent. Heden en verleden gaan perfect samen...
http://www.bourtange.nl

Cultureel Erfgoed Cultureel Erfgoed
Kennisinstituut Cultureel erfgoed is kwetsbaar. Goede zorg ontstaat niet vanzelf. Zeker niet als terreinen op de schop gaan, wanneer historische gebouwen een nieuwe functie krijgen of bij opslag van kunstobjecten. De...
http://www.cultureelerfgoed.nl

MUSEUM.NL MUSEUM.NL
Tweede bijdrage uit Pierre Janssen legaat naar Arnhem. Beelden an Zee kan door BankGiroLoterij ... Succesvolle tentoonstelling Johan Thorn Prikker naar DÃ
http://www.museum.nl/

Groninger Museum Groninger Museum
Collecties en presentaties vormen de basis van het Groninger Museum. Het Groninger Museum is extrovert en veelkleurig. Het groninger Museum richt zich op een breed publiek. Met presentaties, van nationale...
http://www.groningermuseum.nl/

Scryption Scryption
Het Scryption is h?t museum voor alle aspecten van het schrift. Op een heldere en verrassende manier wordt de geschiedenis van schrift en schrijven getoond en de toepassingen daarvan op het kantoor. Letters...
http://www.scryption.nl

Stedelijk Museum Stedelijk Museum
Het Stedelijk Museum vervolgt de tijdelijke openstelling met Temporary Stedelijk 2, en stelt daarbij de collectie moderne en hedendaagse kunst en vormgeving centraal
http://www.stedelijk.nl/

Monumentenzorg Monumentenzorg
De Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RDMZ), onderdeel van het ministerie van OCenW, is h?t centrale punt voor kennis en onderzoek op het gebied van monumentenzorg. De RDMZ is namens de staatssecretaris van...
http://www.monumentenzorg.nl

Restauratoren Register Restauratoren Register
Het Restauratoren Register is een geautomatiseerd bestand met namen en adressen van restauratoren in verschillende disciplines en specialisaties. Het Restauratoren Register wil (mogelijke) opdrachtgevers...
http://www.restaurator.nl

Raad voor Cultuur Raad voor Cultuur
De Raad voor Cultuur is het wettelijk adviesorgaan van de regering en de beide Kamers als het om cultuurbeleid gaat. De Raad is onafhankelijk. Hij brengt gevraagd en desnoods ongevraagd advies uit over actuele...
http://www.cultuur.nl

Mondriaan Stichting Mondriaan Stichting
Cultuurfonds dat bijzonder projecten financieel ondersteunt en promoot
http://www.mondriaanfoundation.nl

Stichting Museum Ontwikkeling Stichting Museum Ontwikkeling
Advisering van musea in Nederland in de breedste zin van het woord
http://www.museumontwikkeling.nl

Instituut Collectie Nederland Instituut Collectie Nederland
Het Instituut Collectie Nederland (ICN) is een toonaangevend en onafhankelijk kennisinstituut voor beheer en behoud van roerend cultureel erfgoed. Het ICN heeft vier kerntaken: het adviseren over beheer...
http://www.icn.nl

DIVA DIVA
DIVA is de koepelorganisatie voor documentaire informatievoorziening en het archiefwezen.
Ruim 130 instellingen en organisaties zijn aangesloten bij de vereniging.
De vereniging heeft een bestuur...
http://www.divakoepel.nl

Digitaal Erfgoed Nederland Digitaal Erfgoed Nederland
DEN is een vereniging die het cultureel erfgoed in Nederland digitaal toegankelijk wil maken voor een breed publiek en voor het onderwijs
http://www.den.nl

Boekman Stichting Boekman Stichting
De Boekmanstichting verzamelt en verspreidt kennis en informatie over kunst en cultuur in beleid en praktijk. Ze stimuleert onderzoek en meningsvorming over de productie, distributie en afname van kunst en...
http://www.boekman.nl

De Nederlandse Museumvereniging De Nederlandse Museumvereniging
De Nederlandse Museumvereniging (NMV) behartigt de belangen van het museumveld en treedt op als spreekbuis van de Nederlandse musea. De vereniging is actief op het terrein van de deskundigheidsbevordering...
http://www.museumvereniging.nl

Museum Security Network Museum Security Network
Site met zowel Nederlands- als Engelstalige informatie over beveiliging van kunstwerken. Verder veel informatie over vermiste stukken
http://www.museum-security.org/indexdefinitief.html?

Museumjaarkaart Museumjaarkaart
Site met informatie over de museumjaarkaart. De museumjaarkaart verschaft u ??n jaar lang gratis toegang tot 400 musea in heel Nederland.Ideaal als u eens wat vaker een museum wilt bezoeken. Bijvoorbeeld omdat...
http://www.museumjaarkaart.nl

MUSEUM.nl MUSEUM.nl
Deze meest complete en actuele museumsite van Nederland is een initiatief van de Stichting Museumjaarkaart en wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage van de SponsorBingo Loterij. Museum.nl geeft een overzicht...
http://www.museum.nl